HotlineGọi: 0977 611 383

Kiểm tra đầu vào

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Hoa Hướng Dương - Bắc Giang có tổ chức kiểm tra đầu vào để đánh giá được tình trạng của từng trẻ. Từ đó đưa ra được chương trình can thiệp cụ thể cho từng cá nhân

 Trung tâm không chỉ tập trung vào việc cung cấp các giờ học can thiệp, mà còn quan tâm đến việc phát triển toàn diện cho các con bằng các hoạt động ngoại khoá để các con có nhiều cơ hội hoà nhập với cuộc sống bình thường.

Mỗi tuần, học sinh được tham gia ít nhất một buổi hoạt động ngoại khoá tại Trung tâm. Các hoạt động này mang tính thực tế và hỗ trợ việc học tập như đi chợ, siêu thị hoặc tham gia vào việc trồng rau…giúp các con nắm bắt kiến thức thực tế, phát triển kỹ năng sống, và hình thành tư duy logic.

Bên cạnh đó, hàng  năm trung tâm có tổ chức trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ gia định đồng hành cùng các con.

21 Jul 2023

Hỏi Đáp:
Please choose a unique and valid username.