HotlineGọi: 0977 611 383

Cơ sở vật chất

Sân chơi trong nhà

Camera

Máy chiếu

Wifi miễn phí

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Hoa Hướng Dương - Bắc Giang thiết kế môi trường học tập đa dạng và phù hợp cho học sinh có nhu cầu đặc biệt. Trung tâm có các phòng học đặc biệt để phục vụ can thiệp và phát triển cá nhân. Hệ thống các phòng bao gồm: phòng can thiệp nhóm, phòng can thiệp cá nhân và phòng vận động, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để giúp học sinh phát triển toàn diện.

Trung tâm luôn đảm bảo rằng các trang thiết bị trong các phòng học là đầy đủ và hiện đại và không ngừng cập nhật các thiết bị và công nghệ để đảm bảo các con được hưởng lợi từ môi trường học tập và được can thiệp một cách hiệu quả nhất.

21 Jul 2023

Hỏi Đáp:
Please choose a unique and valid username.