HotlineGọi: 0977 611 383

Chương trình học

Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Hoa Hướng Dương - Bắc Giang, mỗi học sinh sẽ có một kế hoạch riêng. Kế hoạch riêng đó được lập lên sát với khả năng của học sinh dựa trên quá trình tìm hiểu công phu nhu cầu của học sinh. Mỗi tháng sẽ có đánh giá lại kết quả của kế hoạch đó và lập kế hoạch mới cho tháng sau. Luôn đảm bảo học sinh được phát triển một cách nhanh nhất.

Trung tâm tổ chức 2 hình thức học: bán trú và theo ca. Hình thức nào phù hợp sẽ được trao đổi sau khi có quá trình kiểm tra kỹ lưỡng học sinh, đảm bảo cho học sinh phát triển toàn diện nhất.

21 Jul 2023

Hỏi Đáp:
Please choose a unique and valid username.